Directie en Raad van toezicht

Judikje Kiers

Directie

Sinds 1 maart 2016 is Judikje Kiers directeur van het Amsterdam Museum. 

Judikje Kiers  (1962) studeerde kunstgeschiedenis en architectuurgeschiedenis aan de Vrije Universiteit, Amsterdam. Ze begon haar carrière in het Frans Hals Museum waarna zij werkzaam was in het Rijksmuseum. Daarnaast was zij als docent verbonden aan de Rietveld Academie en de Reinwardt Academie in Amsterdam. In 2001 werd ze benoemd als directeur van het onlangs vernieuwde Museum Ons’ Lieve Heer op Solder. Vanaf 2009 combineerde zij die functie met het directeurschap van het Bijbels Museum.

Judikje Kiers over haar benoeming tot directeur van het Amsterdam Museum in 2016: "Deze baan is een droom die werkelijkheid wordt. Ik verheug mij enorm om zo intensief voor en met de stad bezig te zijn."

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Dr. J.D. Hooi (voorzitter)

Drs. J. de Rooij R.A. (vicevoorzitter)

Mr. B.S. Friedberg

A.M. Knuttel

Dr. T. Verlaan

Drs. Garance Reus-Deelder

 

Cultural Governance

Amsterdam Museum  laat zich in zijn handelen en de inrichting van zijn processen en werkwijzen leiden door de principes van de Code Cultural Governance. De directie brengt deze code in de praktijk en houdt zich aan de normen voor goed bestuur. In het financieel jaarverslag wordt nader toegelicht op welke wijze de code wordt nageleefd.

In 2014 is de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht geworden. Het museum voldoet volledig aan de in deze wet aan het beloningsbeleid gestelde eisen. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning.

Visie toezicht en bestuur Amsterdam Museum
Reglement Raad van Toezicht Amsterdam Museum
Profiel Raad van Toezicht Amsterdam Museum 

Meld je aan voor de Nieuwsbrief